bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 628961-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

28.11.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane w zakresie remontu silosu oraz utwardzenia terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy część nr 1.doc

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy część nr 2 .doc

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu .doc

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej .doc

Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 5-STWiORB.zip

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 28.11.2019

Dokument oglądany razy: 309
« inne aktualności