bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 580158-N-2018 z dnia 2018-06-27 r

27.06.2018

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie-etap III"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16_07_2018r_.pdf

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.07.2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ 16_07_2018%20r.pdf

Rzut PARTERU_1.pdf

Wykaz stolarki drzwiowej _ZAMIENNY_1.pdf

Rzut sufitu nad PARTEREM_1.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.07.2018 r.

Modyfikacja treści SIWZ11_07_2018%20r_.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót

Wzór wykazu wykonanych robót.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób

Wzór wykazu osób.doc

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowejj.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

@ZD%20-%20Inwentaryzacja.pdf

@ZD_PB%20-%20bran%C5%BCa%20elektryczna.pdf

@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20konstrukcyjno-budowlana.pdf

@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20sanitarna%20-%20skan.pdf

Pozwolenie%20na%20budow%C4%99.pdf

@ZD_ARCHITEKTURA_Projekt%20wykonawczy%20-%20z.pdf

@ZD_B_SANITARNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

@ZD_BRANZA%20ELEKTRYCZNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

@ZD_KONSTRUKCJA_Projekt%20wykonawczy%20-%20rewizja.pdf

@ZD_B_SANITARNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

@ZD_WENTYLACJA_Projekt%20wykonawczy.pdf

Załącznik nr 8 - STWiORB

@ZD_STWiORB%20-%20Architektura%20i%20konstrukcja.pdf

@ZD_STWiORB%20-%20Instalacja%20wentylacji(1).pdf

@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20elektryczne.pdf

@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20sanitarne.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 27.06.2018

Dokument oglądany razy: 405
« inne aktualności