bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „Termomodernizacja budynku obory Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

13.11.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony, którego przedmiotem jest:,,Termomodernizacja budynku obory Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im.Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie".

Ogłoszenie o zamówieniu:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

Specyfikacja istotnuch warunków zamówienia:

  bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/SIWZ.pdf

Załącznik nr1:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.pdf

Załącznik nr 2:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.pdf

Załącznik nr3:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.pdf

załącznik nr4:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.pdf

załącznik nr5:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.pdf

Załącznik nr6:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr7:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207Opis%20tech_%20termomod_%20obory.pdf

Załącznik nr8:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/termomodernizacja%20obory%2017/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20SPECYFIKIACJA%20TECH_%20obora.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 13.11.2017

Dokument oglądany razy: 293
« inne aktualności