bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:„Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – II etap”

16.08.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:,,Przebudowa i rozbudowabudynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie- II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu%20%20nr%20572720-N-2017%20z%20dnia%202017-08-16%20r_.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/SIWZ%20Internat.pdf

Załącznik nr 1

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.pdf

Załącznik nr 2

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.pdf

Załączniknr3

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.pdf

Załącznik nr4

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.pdf

Załącznik nr5

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej-1.pdf

Załącznik nr6

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr7

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.001

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.002

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.003

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.004

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.005

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/20170817/Zalacznik_nr_7_dokumentacja_projektowa.zip.006

Załącznik nr 8

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/@ZD_STWiORB%20-%20bran%C5%BCa%20elektryczna%20etap%20II.pdf

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/@ZD_STWiORB%20-%20bran%C5%BCa%20konstrukcyjno-budowlana%20etap%20II.pdf

bip.zspzd-technikum.pl/userfiles/file/rozbudowa%20internat/@ZD_STWiORB%20-%20bran%C5%BCa%20sanitarna%20etap%20II.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 16.08.2017

Dokument oglądany razy: 413
« inne aktualności