bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Adres redakcji:                Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
                                             im. Jadwigi Dziubińskiej
                                             w Zduńskiej Dąbrowie
                                             99-440 Zduny
Redaktor strony:              Dorota Frankiewicz
Telefon kontaktowy:       46 8387495
Fax:                                     46 8387495
E-mail kontaktowy:         szkola@zspzd-technikum.pl
Strona WWW                   www.zspzd-technikum.pl
Administrator strony:     Magdalena Bajena
Telefon kontaktowy:       46 8387495

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.03.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap”

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

11.03.2019

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Informacja z otwarcia ofert.

05.03.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie - etap V"

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

25.02.2019

Na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w Grecji w ramach Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych Warunkach Zamówienia.Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 70 847