bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Wykonanie instalacji zbiornikowej gazu i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” Nr sprawy: ZSP.S.342-1/2021

23.06.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Informacja%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

userfiles/file/internat%20gaz%202021/informacja%20gaz.jpg

Informacja o wartości kwoty na sfinansowanie przetargu:

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Informacja%20o%20warto%C5%9Bci%20kwoty%20na%20sfinansowanie%20przetargu%20(2).pdf

Wyjaśnienia (1) do przetargu „Wykonanie instalacji zbiornikowej gazu i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Modyfikacja treści SWIZ z dnia 07.07.2021.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.07.2021r:

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu%20%20(2)%20modyfikacja.pdf

Modyfikacja treści Siwz z dnia 19.07.2021

userfiles/file/internat%20gaz%202021/modyfikacjia%20siwz.pdf

1. Ogłoszenie o zamówieniu

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Specyfikacja%20Warunk%C3%B3w%20Zam%C3%B3wienia.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Dokument%20pomocniczy%20nie%20stanowi%C4%85cy%20opisu%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20Projektowane%20postanowienia%20umowy%20w%20sprawie%20zam%C3%B3wienia%20publicznego.pdf
4. Wzór Formularza ofertowego,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202-%20Wz%C3%B3r%20Formularza%20ofertowego.pdf

5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.pdf

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20Klauzula%20informacyjna%20dotycz%C4%85ca%20przetwarzania%20danych%20osobowych.pdf

7. Wzór wykazu robót budowlanych,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.pdf

8. Dokumentacja projektowa,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/PB%20ZD%20LPG%20gw%20opis.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Pozwolenie%20na%20budow%C4%99%20kot%C5%82owni%20gazowej.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_1.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_2.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_3.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_4.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_5.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_6.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_7.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_8.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_9.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_10.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_11.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20G_12.pdf

userfiles/file/internat%20gaz%202021/ZD%20LPG%20gw_150321.pdf

9. STWIORB,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207%20-%20STWiORB.pdf

10. Link do postępowania oraz ID postępowania,

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208%20-%20Link%20do%20post%C4%99powania%20oraz%20ID%20post%C4%99powania.pdf

11. Wzór wykazu osób.

userfiles/file/internat%20gaz%202021/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%209%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 23.06.2021

Dokument oglądany razy: 602
« inne aktualności