bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 594647-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

06.09.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu.doc

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych.doc

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób.doc

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej .doc

Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

Pozwolenie na budowę.pdf

ZD-Inwentaryzacja.pdf

ZD_PB - branża elektryczna.pdf

ZD_PB_Branża konstrukcyjno-budowlana.pdf

ZD_PB_Branża sanitarna - skan.pdf

ZD_B.ELEKTRYCZNA_Projekt wykonawczy.pdf


ZD_ARCHITEKTURA_Projekt wykonawczy

ZD_B.SANITARNA_Projekt wykonawczy.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy kładki.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy - rewizja.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy.pdf

Uzupełnienie dokumentacji projektowej - VI ETAP.pdf

Załącznik nr 8 – STWiORB

STWiORB.zip

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 06.09.2019

Dokument oglądany razy: 228
« inne aktualności