bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: :,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap"

Informacja z otwarcia ofert.

23.09.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: :,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap"

Informacja z otwarcia ofert.

17.09.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń i wyposażenia w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – Modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

Ogłoszenie nr 594647-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

06.09.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16.08.2019

16.08.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego, zakup i dostawa samobieżnego wozu paszowego, zakup i dostawa agregatu uprawowo-siewnego oraz dostawa i montaż wyposażenia chlewni realizowanego w ramach projektu pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.07.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie".

Informacja z otwarcia ofert.

26.06.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie"

Ogłoszenie nr 559750-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

11.06.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

09.05.2019

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.05.2019

07.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie

23.04.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.-sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert.

17.04.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie nr 532597-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

02.04.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej: ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.03.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap”

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

11.03.2019

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społecznąOpublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 13.07.2016
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 12 414