bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie nr 543412-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

11.04.2018

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej: Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, jakie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

20.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości  równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, jakie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 13.07.2016
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 434