bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Adres redakcji:                Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
                                             im. Jadwigi Dziubińskiej
                                             w Zduńskiej Dąbrowie
                                             99-440 Zduny
Redaktor strony:              Dorota Frankiewicz
Telefon kontaktowy:       46 8387495
Fax:                                     46 8387495
E-mail kontaktowy:         szkola@zspzd-technikum.pl
Strona WWW                   www.zspzd-technikum.pl
Administrator strony:     Magdalena Bajena
Telefon kontaktowy:       46 8387495

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.10.2019

25.10.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Dostawa urządzeń i wyposażenia w ramach projektu „Nauczanierolnicze XXI wieku – Modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia
Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego, zakup i dostawa samobieżnego wozu paszowego, zakup i dostawa agregatu uprawowo-siewnego oraz dostawa i montaż wyposażenia chlewni realizowanego w ramach projektu pn. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: :,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap"

Informacja z otwarcia ofert.

23.09.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: :,, Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – VI etap"Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 81 118