bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Adres redakcji:                Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
                                             im. Jadwigi Dziubińskiej
                                             w Zduńskiej Dąbrowie
                                             99-440 Zduny
Redaktor strony:              Dorota Frankiewicz
Telefon kontaktowy:       46 8387495
Fax:                                     46 8387495
E-mail kontaktowy:         szkola@zspzd-technikum.pl
Strona WWW                   www.zspzd-technikum.pl
Administrator strony:     Magdalena Bajena
Telefon kontaktowy:       46 8387495

Aktualności

Ogłoszenie nr 543412-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

11.04.2018

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej: Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, jakie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

20.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości  równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, jakie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -KUCHARKA

07.12.2017

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- KUCHARKA (praca na zmiany w stołówce szkolnej).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiot

30.11.2017

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Termomodernizacja budynku obory Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 10.04.2018
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 60 138