bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, jakie Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

Wersja z dnia: 22.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: zmiany