bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie-II etap".

Ta wiadomość nie była zmieniana