bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej wZduńskiej Dąbrowie - II etap"

Ta wiadomość nie była zmieniana