bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.07.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie".

Informacja z otwarcia ofert.

26.06.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie"

Ogłoszenie nr 559750-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

11.06.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

09.05.2019

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.05.2019

07.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie

23.04.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.-sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert.

17.04.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie nr 532597-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

02.04.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej: ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa
starej chlewni na chlewnię dydaktyczno-produkcyjną oraz rozbudowa i przebudowa placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12.03.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap”

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

11.03.2019

Wyłonienie wykonawcy-ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Informacja z otwarcia ofert.

05.03.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie - etap V"

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

25.02.2019

Na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w Grecji w ramach Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Ogłoszenie nr 515022-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

18.02.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap"

Informacja o unieważnieniu postępowania.

15.02.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap”.

Informacja z otwarcia ofert.

13.02.2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie - etap V"Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 13.07.2016
Podpisał: Krzysztof Szczepanik
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 11 240